درباره پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس در فاصله 15 کیلومتری از شهر هریس به سمت تبریز واقع شده است. این نیروگاه با تکنولوژی کلاس F طراحی شده است و دارای یک واحد گازی تیپ AEN-94.3A به ظرفیت نامی 310 مگاوات و یک واحد بخار MT15 سه فشاره به ظرفیت نامی 180 مگاوات می باشد. ظرفیت نامی مجموع تولیدی نیروگاه در شرایط استاندارد برابر490 مگاوات است. راندمان نیروگاه در حالت سیکل ترکیبی برابر 58 درصد بوده که در مقایسه با نیروگاه های قبلی ترکیبی نصب شده در کشور دارای راندمان بالاتری است.

پروژهنیروگاه هریس

شهر پروژهشهر هریس

دستگاه خریداری شدهبویلر به همراه تجهیزات مربوطه


بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید