درباره پروژه

یکی از دانشگاه‌های صنعتی ایران، در حال حاضر یکی از پنجمین دانشگاه برتر کشور است که هسته اولیه آن در سال ۱۳۰۸ شکل گرفته‌ است. پردیس اصلی این دانشگاه در تهران و شعبه‌های آن در بهشهر، دماوند و نور قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۱۵ نیز این دانشگاه به همراه دانشگاه شریف تنها دانشگاه‌های ایرانی در بین ۶۰ دانشگاه برتر آسیا بودند. رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷–۲۰۱۶ کیو اس، دانشگاه علم و صنعت ایران را به عنوان دومین دانشگاه برتر کشور معرفی‌کرد.

پروژهدانشگاه علم و صنعتشهر پروژهتهراندستگاه خریداری شده

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات