درباره پروژه

این شهرک شامل ۴۴ بلوک می شود و توسط حروف A , B , C , D نامگذاری شدند.این چهل و چهار بلوک در ۵ ردیف قرار گرفتن و تعداد واحدهای هر طبقه بسته به پلان واحد تیپ و نوع طراحی برای هر برج متفاوت است ترتیب قرارگیری بلوک ها در فضای ۳۸ متری شهرک خرازی به صورتی است که همه واحدها بتوانند از ویو و نور خوب و کافی برخوردار باشند

پروژهشهرک مسکونی شهید خرازی منطقه 22شهر پروژهتهراندستگاه خریداری شدهبویلر آبگرم و کلیه تجهیزات وابسته

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات