درباره پروژه

نیروگاه رودشور اولین نیروگاه خصوصی ایران می‌باشد که در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای دولت با حمایت وزارت نیرو و با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی احداث گردیده است. فاز اول نیروگاه با ظـرفیت نامی‌ ۷۹۲ مگاوات در سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری تجاری رسید. سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان گازوئیل می‌باشد.

پروژهنیروگاه رودشور

شهر پروژهشهرستان زرندیه

دستگاه خریداری شدهبویلر فایرتیوب به همراه تجهیزات


بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید