درباره پروژه

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در اوایل دهه 90 نسبت به توسعه سرمایه گذاری‌های خود در سایر حوزه‌های اقتصادی همت گمارد و در همین راستا هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی خودرا تاسیس نمود. در همین راستا نسبت به اجرای چندین پروژه پتروشیمی در مناطق عملیاتی کشور نظیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه ، منطقه آزاد قشم و منطقه آزاد اروند و …… اقدام نمود. یکی از این پروژه ها پتروشیمی انتخاب می باشد.

پروژهپتروشیمی انتخابشهر پروژهعسلویهدستگاه خریداری شده

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات