درباره پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان بهره‌برداری ۸ تیر ۱۳۸۸،  یکی از  نیروگاه های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید بیش از ۴۷۰ مگاوات است که شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۱ واحد بخار است.

پروژهنیروگاه کاشان

شهر پروژهکاشان

Without Comments

دیدگاهتان را بنویسید