درباره پروژه

این پالایشگاه یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، قیر و دیگر فراورده‌های نفتی تبدیل می‌گردد و یک واحد صنعتی بزرگ و پیچیده‌ای است که در آن‌ها واحدهای مختلف توسط مسیرهای لوله‌کشی متعددی به هم پیوند داده شده‌اند.

پروژهپالایشگاه سوریهشهر پروژهسوریهدستگاه خریداری شدهبویلر بخار به همراه تجهیزات

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات