درباره پروژه

گروه صنعتی پاک چوب در حال حاضر با اشتغال زایی برای بیش از 600 نفر به صورت مستقیم به عنوان یک شرکت خصوصی در زمینه تولید مصنوعات چوبی، با یک تراز پیشرو و دانش بنیان مشغول به فعالیت می باشد .

پروژهپاک چوبشهر پروژهخراساندستگاه خریداری شده

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات