Placeholder

پالایشگاه سوریه

درباره پروژه این پالایشگاه یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، قیر و دیگر فراورده‌های نفتی ... ادامه مطلب