نمایشگاه بازرگانی صنعتی اوراسیا استراخان روسیه ۲۰۲۲ هفتمین دوره در تاریخ ۴ الی ۷ ابان ماه ۱۴۰۱ معادل زمانی ۲۶ الی ۲۹ اکتبر در محل نمایشگاهی استراخان روسیه برگزار می گردد. همزمان با نمایشگاه بازرگانی صنعتی اوراسیا، همایش مرتبط با ان نیز برگزار می گردد.

دیدگاه ها غیر فعالند