جهت دریافت کاتالوگ محصولات شرکت پاکمن بر روی DOWNLOAD کلیک کنید

PACKMAN GENERAL CATALOG

All Heating, Cooling, Burner, Water Desalination & Greenhouse Essential Product Catalog

بویلر های چگالشی

Condensing Boiler (RAYKA & RAYKA Plus Series)

کاتالوگ بویلر آبگرم چگالشی رایکا از ظرفیت 500.000 تا 5.000.000 کیلوکالری بر ساعت تا فشار کاری 30 بار

Condensing Boiler (OPTIMA Series)

کاتالوگ بویلر آبگرم چگالشی اپتیما از ظرفیت 100 تا 600 کیلووات تا فشار کاری 16 بار

Condensing Boiler (Atrisa Series)

کاتالوگ بویلر افقی چگالشی آتریسا از ظرفیت 500 تا 1200 کیلووات تا فشار کاری 16 بار

Optima Combination Condensing Boiler

کاتالوگ پکیج چگالشی اپتیما از ظرفیت 100 تا 350 کیلووات

Hydraulic Seprator

کاتالوگ کلکتور جداکننده هیدرولیکی
مناسب برای بویلر های آبگرم چگالشی

بویلر های بخار

Three PassFire Tube Steam Boiler

کاتالوگ بویلر بخار فایرتیوب سه پاس از ظرفیت 300 تا 35000 کیلوگرم در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Vertical Steam Boiler

کاتالوگ بویلر بخار ایستاده از ظرفیت 100 تا 500 کیلوگرم بخار در ساعت تا فشار کاری 10 بار

Vertical Clean Steam Boiler

کاتالوگ بویلر بخار تمیز ایستاده از ظرفیت 100 تا 500 کیلوگرم بخار در ساعت تا فشار کاری 10 بار

Electrical Steam Boiler


کاتالوگ بویلر بخار برقی

External Superheater


کاتالوگ سوپرهیتر اکسترنال

Waste Heat Steam Boiler


کاتالوگ بویلر بازیاب حرارت بخار

بویلر های آبگرم

Coal Fuel Hot Water Boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم زغال سوز از ظرفیت 250 تا 1200 کیلووات


Three Pass Fire Tube Hot Water Boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم سه پاس از ظرفیت 250.000 تا 16.000.000 کیلوکالری در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Firebox hot water boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم فايرباكس از ظرفیت 100 تا 1200 کیلووات تا فشار کاری 16 بار

Reverse Flame Hot Water Boiler
کاتالوگ بویلر آبگرم کوره برگشتی از ظرفیت 100.000 تا 2.000.000 کیلوکالری در ساعت تا فشار کاری 16 بار

Electrical Hot Water Boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم برقی
از ظرفیت 100 تا 1000 کیلووات تا فشار کاری 16 بار

بویلر روغن داغ، مبدل حرارتی، و...

Thermal Oil Boiler

کاتالوگ بویلر روغن داغ از ظرفیت 250.000 تا 6.000.000 کیلوکالری در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Heat Exchanger
کاتالوگ مبدل حرارتی

External Economizer


کاتالوگ اکونومایزر خارجی

Fire Heater
کاتالوگ فایرهیتر

Sample Cooler
کاتالوگ سمپل کولر

مخازن تحت فشار

Pressurized Tray & Spray Type Deaerator

کاتالوگ دی اریتور های تحت فشار برجی و پاششی از ظرفیت 5.000 تا 150.000 پوند بر ساعت

Industrial Autoclaveکاتالوگ
اتوکلاو صنعتی

Flash Vessel
کاتالوگ مخزن
فلش بخار

Compressed Air Tankکاتالوگ منبع
هوای فشرده

Domestic Hot Water Tankکاتالوگ منبع
کویل دار

Spiral Domestic Hot Water Tank


کاتالوگ منبع
کویل دار اسپیرال

Air Sepratorکاتالوگ ایرسپراتور

Close Expansion Tank

کاتالوگ منبع
انبساط بسته

Gas Sepratorکاتالوگ گاز سپراتور

مخازن ذخیره

Condensing Tankکاتالوگ منبع کندانس

Oil Storage Tank


کاتالوگ منبع
ذخیره روغن

Fuel Storage Tank


کاتالوگ منبع
ذخیره روغن

Oil Expansion Tank


کاتالوگ منبع
انبساط روغن

Water Reservior Tank


کاتالوگ منبع
ذخیره آب

Open Expantion Tank


کاتالوگ منبع
انبساط باز

Blowdown Tank


کاتالوگ منبع بلودان

مشعل های صنعتی

II Or III Stages Mono-Block Gas Or Dual-Fuel Burner

کاتالوگ مشعل مونو بلاک تک مرحله و دومرحله گاز سوز و دوگانه سوز

Monoblock Electronic Modular Burner

کاتالوگ مشعل مادولار الکترونیکی صنعتی یکپارچه

Monoblock Mechanical Modular Burner

کاتالوگ مشعل مادولار مکانیکی صنعتی یکپارچه

Dualblock Burner


کاتالوگ مشعل دمنده دار صنعتي دو تکه

Premix & Post Mix Burner


کاتالوگ مشعل دمنده دار پیش مخلوط

Power Plant Burner


کاتالوگ مشعل نیروگاهی

آب شیرین کن، تجهیزات تصفیه آب و...

Roman General Catalog

کاتالوگ رومن

Water Softener


کاتالوگ سختی گیر

Sand Filter


کاتالوگ فیلتر شنی

Chemical Dosing
package

کاتالوگ پکیج
دوزینگ شیمیایی

Activated Carbon
Filter

کاتالوگ فیلتر
کربن اکتیو

Magnetic Filter

کاتالوگ فیلتر
مغناطیسی

Multimedia Filter

کاتالوگ فیلتر
مولتی مدیا

سرمایش مرکزی و تجهیزات تهویه مطبوع

Air Cooled Chiller

کاتالوگ چیلر صنعتی تراکمی هواخنک

Ceiling
Fan Coil

کاتالوگ
فن کویل سقفی

Duct
Fan Coil

کاتالوگ فن کویل کانالی

تجهیزات تاسیسات گلخانه های صنعتی

General Catalogue Greenman

جنرال کاتالوگ گرینمنTRANS HEAT Catalogue Greenman

کاتالوگ ترنس هیت
بافرتانک پشتیبان سیستم تزریق
دی اکسید کربن

RECO
Catalogue Greenman

کاتالوگ ریکو
کندانسور محصولات
احتراق

PLANTA Catalogue Greenman

کاتالوگ پلنتا
سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ
دی اکسید کربن

HEATCO
Catalogue Greenman

کاتالوگ هیتکو
بویلر آبگرم با قابلیت تزریق دی اکسید کربن