جهت دریافت کاتالوگ محصولات شرکت پاکمن بر روی DOWNLOAD کلیک کنید

PACKMAN GENERAL CATALOG

All Heating, Cooling, Burner, Water Desalination & Greenhouse Essential Product Catalog

Three PassFire Tube Steam Boiler

کاتالوگ بویلر بخار فایرتیوب سه پاس از ظرفیت 300 تا 35000 کیلوگرم در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Three Pass Fire Tube Hot Water Boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم سه پاس از ظرفیت 250.000 تا 16.000.000 کیلوکالری در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Thermal Oil Boiler

کاتالوگ بویلر روغن داغ از ظرفیت 250.000 تا 6.000.000 کیلوکالری در ساعت تا فشار کاری 30 بار

Condensing Boiler (Optima Series)

کاتالوگ بویلر آبگرم چگالشی اپتیما از ظرفیت 100 تا 600 کیلووات تا فشار کاری 16 بار

Pressurized Tray & Spray Type Deaerator

کاتالوگ دی اریتور های تحت فشار برجی و پاششی از ظرفیت 5.000 تا 150.000 پوند بر ساعت

Horizontal Condensing Boiler (Optima Series)


کاتالوگ بویلر افقی چگالشی -سری اپیتما

Optima Combination Condensing Boiler

کاتالوگ پکیج چگالشی اپتیما از ظرفیت 100 تا 350 کیلووات

Reverse Flame Hot Water Boilerکاتالوگ بویلر آبگرم کوره برگشتی

Vertical Clean Steam Boiler
کاتالوگ بویلر بخار تمیز ایستاده

Vertical Steam Boiler
کاتالوگ بویلر بخار ایستاده

Firebox hot water boiler

کاتالوگ بویلر آبگرم فايرباكس

Two pass Horizontal Steam Boiler

کاتالوگ بویلر بخار افقی دو پاس

Chemical Dosing
package

کاتالوگ پکیج
دوزینگ شیمیایی

Close Expansion Tank

کاتالوگ منبع
انبساط بسته

Hydraulic Seprator

کاتالوگ جداکننده هیدرولیکی

Air Sepratorکاتالوگ ایرسپراتور

Gas Sepratorکاتالوگ گاز سپراتور

Open Expantion Tank

کاتالوگ منبع
انبساط باز

Heat Exchangerکاتالوگ مبدل حرارتی

Industrial Autoclave

کاتالوگ
اتوکلاو صنعتی

sample cooler
کاتالوگ سمپل کولر

Oil Expansion Tank


کاتالوگ منبع
انبساط روغن

Oil Storage Tank


کاتالوگ منبع
ذخیره روغن

Blowdown Tank
کاتالوگ منبع بلودان

Flash Vesselکاتالوگ مخزن
فلش بخار

Water Reservior Tank


کاتالوگ منبع
ذخیره آب

Condensing Tankکاتالوگ منبع کندانس

External Economizer


کاتالوگ اکونومایزر خارجی

Electrical Hot Water Boiler


کاتالوگ بویلر آبگرم برقی

Spiral Domestic Hot Water Tank


کاتالوگ منبع
کویل دار اسپیرال

Domestic Hot Water Tank


کاتالوگ منبع
کویل دار

Monoblock Electronic Modular Burner

کاتالوگ مشعل مادولار الکترونیکی صنعتی یکپارچه

Monoblock Mechanical Modular Burner

کاتالوگ مشعل مادولار مکانیکی صنعتی یکپارچه

Dualblock Burner


کاتالوگ مشعل دمنده دار صنعتي دو تکه

Premix & Post Mix Burner


کاتالوگ مشعل دمنده دار پیش مخلوط

Power Plant Burner


کاتالوگ مشعل نیروگاهی

Roman General Catalog

کاتالوگ رومن

Water Softener


کاتالوگ سختی گیر

Sand Filter


کاتالوگ فیلتر شنی

Air Cooled Chiller

کاتالوگ چیلر صنعتی تراکمی هواخنک

Ceiling
Fan Coil

کاتالوگ
فن کویل سقفی

Duct
Fan Coil

کاتالوگ فن کویل کانالی

Genral Catalogue greenman

جنرال کاتالوگ گرینمن